Sigma Tour Consulting

Excelența face diferența!

Asistență în elaborarea documentațiilor:

Asistență în stabilirea procedurilor

Asistență în stabilirea procedurilor de achiziție ce trebuie aplicate, în funcție de specificul lucrărilor/produselor/serviciilor ce urmează a fi contractate și valoarea estimată a contractelor

Asistență în elaborarea documentațiilor:

Asistență în elaborarea documentațiilor de atribuire (caiete de sarcini, fișe de date, formulare etc.)

Asistență acordată beneficiarilor

Asistență acordată beneficiarilor  în vederea organizării procedurilor de achiziție publică, urmărind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anunțului de organizare a procedurii și până la semnarea contractului cu ofertantul câștigator

Sigma Tour Consulting

Pentru operatori economici:

Asistență în elaborarea documentelor

Asistență în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și/sau financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică în calitate de ofertant
Consultanță pe parcursul achiziției

Pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică vă oferim consultanță, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritațile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu autoritatea contractantă.

Siguranță și experiență

Siguranță și experiența garantată

Research concept man hand on a laptop touchpad
Cine suntem?

Despre Noi

lnfiintată în anul 2012, SIGMA TOUR CONSUL TING SRL oferă servicii

profesioniste de consultanță in Achiziții Publice, la cel mai ridicat standard calitativ.

Astfel, în portofoliul nostru de clienti se regasesc atât instituții publice, autorități locale, cât și persoane juridice, care au beneficiat de serviciile profesioniștilor noștri.

0 Ani
Experiența
0 +
Clienți
0 +
Parteneri